Opleidingscommissie

Taken:

  • Uitvoering geven aan het door het bestuur vastgestelde beleid betreffende opleidingen.
  • Contact onderhouden met leraren, jeugdensemble, jeugdharmonie, drumband.
  • Er voor zorgen dat de blokfluit leerlingen ingeschreven worden bij Myouthic.
  • Instrumentarium leerlingen verzorgen en reparaties hiervan laten uitvoeren.
  • Organisatie van solistenconcours.
  • Begeleiden van jeugdige muzikanten.
  • Bepalen wanneer leerlingen door kunnen schuiven i.o.m. leraren en orkestcommissie.
  • Werving nieuwe leerlingen; w.o. het scholenproject i.s.m. Stichting Myouthic.

 

 

Naam Adres e-mail Tel.nr.
Peter Sahl Wilhelminalaan 23 petersahl@home.nl 06-47992172
Taak Contactpersoon drumband, leraren.

Zorgen voor muziekinstrumenten voor de leerlingen.

Coördinatie rieten.

Contactpersoon mankementen instrumentarium drumband,

jeugdensemble, jeugdharmonie (i.s.m.Hans v. Cruchten)

 

Har Houben Organisatie solistenconcours.
Nicole Broer Contactpersoon ouders.

Notulist opleidingscommissie.

Esther Forschelen Werving.
Nanda Meering Werving

Contact ouders.