Orkestcommissie

Taken van de orkestcommissie betreffende de grote harmonie.

Het organiseren van geplande concerten in samenwerking met de muziekcommissie:

 • Contact met deelnemende vereniging(en)
 • Regelen van concertruimte
 • Uitnodigingen verzorgen
 • Doorgeven concerten aan PR-commissie
 • Vervoer regelen (bus, personen, slagwerk)
 • Jaarplanning orkesten maken i.s.m. muziekcommissie en opleidingscommissie.
 • Op aanvraag van de overige commissies meehelpen activiteiten te organiseren. Het is ook mogelijk om hier een werkgroep voor aan te stellen.
 • Communicatie van en naar de (bestuurs)leden:
  • Planning communiceren via mail.
  • Actuele ontwikkelingen communiceren via mail.
  • Actief aanwezigheidsbeleid voeren (registreren afmeldingen en afwezigen, contact opnemen met leden die structureel afwezig zijn)
 • Begeleiden van de nieuwe muzikanten binnen de grote harmonie. Daarbij ook denken aan het leveren van materialen (marsenboekje, straatpupiter, uniform) i.s.m. andere commissies.
 • Indien nodig, overleg voeren met leden uit het harmonieorkest samen met het dagelijks bestuur:
 • In de overleggen komen in ieder geval de volgende punten aan de orde:
  • Bespreken wat er leeft bij de leden.
  • Informatie bestuur communiceren.
  • Informeren over de langdurige afwezigheid van leden.
 • De orkestcommissie is een essentiële schakel in de communicatie tussen leden, dirigent en bestuur.

 

 

De orkestcommissie bestaat uit de volgende personen:

 

Functie Naam e-mail Tel.nr.

 

Voorzitter Esther Golsteijn-Moors cecilia-brach@hotmail.com 06-25417506

0475-430651

Leden Ina Meering
Vivian Giesberts
Janine van Cruchten