Nanda Meering

Nanda Meering

Op 7-jarige leeftijd begon Nanda op klarinet. Bij de eigen opleiding van de Maasbrachtse harmonie kreeg ze les van Roger Palmen en later van Fons Klesman. Na de middelbare school koos Nanda voor het Conservatorium. Ze studeerde in Maastricht bij Leo van Tol en Leon Bosch. Sinds haar bachelorstudie remplaceert ze  onder andere bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Ook heeft ze deelgenomen aan verschillende projecten van het NJO. Op dit moment rondt Nanda haar masterstudie af bij hoofdvakdocent Thorsten Johanns. Nanda streeft naar een carrière als uitvoerend musicus in combinatie met muziekeducatie.