Drumband

Een niet weg te denken onderdeel van harmonie St. Cecilia is de drumband. In het verleden heeft deze slagwerksectie mooie successen weten te behalen en kende de drumband een groot ledenaantal. Nadat het ledenaantal in korte tijd aanzienlijk was teruggelopen, hebben enkele harmonieleden het initiatief genomen om de drumband een herstart te laten maken. Alles werd uit de kast gehaald om de drumband weer het elan van vroeger te geven.

Een cruciaal moment was de benoeming van een jonge en energieke drumbandinstructeur . Elders op deze site kunt u meer lezen over deze veelbelovende jonge instructeur. Hij heeft ervoor gekozen om het repertoire niet te beperken tot alleen marsen voor straatoptredens. Ook aan podiumoptredens wordt momenteel uitgebreid aandacht besteed. De drumband kreeg van het harmoniebestuur bovendien toestemming om het instrumentarium te vernieuwen en waar nodig uit te breiden. Deze aanpak blijkt inderdaad zijn vruchten af te werpen.
De afgelopen periode is het ledenaantal toegenomen.