Chris was meer dan 70 jaar lid van onze Harmonie. We gedenken hem als klarinettist, penningmeester en erelid. 

Chris is altijd zeer betrokken gebleven en kwam vaak luisteren naar onze concerten. De jaarlijkse ledenvergadering sloeg hij nooit over. Chris was een warm mens, nooit op de voorgrond tredend, maar altijd geïnteresseerd in het wel en wee van onze vereniging. Het is onmogelijk te beschrijven wat hij op de achtergrond heeft betekend in al die jaren lidmaatschap. 

Chris zal voor altijd in ons hart blijven. 

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 

Bestuur, dirigent en leden
Harmonie St. Cecilia Maasbracht.