Harmonie St. Cecilia trots op haar decorandus.

Tijdens de 130 jarige Jubileumreceptie van Harmonie St. Cecilia uit Maasbracht is Hans van Cruchten (57 jaar) gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Hans kreeg deze onderscheiding voor al het werk dat hij in zijn 50 jarig lidmaatschap voor de vereniging heeft gedaan. Vijftig jaar geleden werd hij lid van de vereniging waar zijn grootvader (Meister Maessen) voorzitter en dirigent was. In de jaren die volgden zette de hij zich als lid zich in voor de vele activiteiten die de vereniging organiseerde. Na ruim 25 jaar lidmaatschap werd hij ook bestuurlijk actief. Ruim 20 jaar was hij lid van het Algemeen Bestuur waar hij meer dan 10 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd. In die tijd maakte de vereniging een andere ontwikkeling door en werd het orkest ondermeer flexibeler in programmering. Om aansluiting te vinden met het publiek werd het lichtere genre geïntroduceerd. Net als met het meer standaard HaFaBra-reportoire werden ook in dit lichtere genre diverse prijzen in de wacht gesleept.

 

Harmonie St. Cecilia is trots op haar decorandus. Bestuurlijk zal zijn drive en visie gemist worden maar de vereniging weet dat ze altijd ten rade mag en kan gaan. Jarenlang is Hans de schakel geweest tussen het Algemeen Bestuur en alle andere generaties en geledingen van het Orkest. Muzikaal blijft Hans nog actief als bas-klarinettist.