Opleidingscommissie

Taken:

  • Uitvoering geven aan het door het bestuur vastgestelde beleid betreffende opleidingen.
  • Contact onderhouden met leraren Myouthic, jeugdensemblejeugdharmonie.
  • Er voor zorgen dat de blokfluitleerlingen ingeschreven worden bij Myouthic.
  • Organisatie van solistenconcours.
  • Begeleiden van jeugdige muzikanten.
  • Bepalen wanneer leerlingen door kunnen schuiven i.o.m. leraren en dirigent
  • Werving nieuwe leerlingen; w.o. het scholenproject i.s.m. Stichting Myouthic.
Naam Functie e-mail
Nanda Pletzers-Meering contactpersoon nandameering@gmail.com
Har Houben Organisatie solistenconcours
Nicole Tol-Broer Notulist opleidingscommissie
Esther van Cruchten-Forschelen Werving