Geschiedenis

Een foto uit de oude doos van Fanfare St. Cecilia Maasbracht

Een foto uit de oude doos van Fanfare St. Cecilia Maasbracht

Een exacte datum van de oprichting van de vereniging is niet precies aan te geven, maar duidelijk is dat onze vereniging in de eerste helft van de 19e eeuw als een liederentafel is begonnen. Deze liederentafel richtte zich voornamelijk op kerkelijke muziek. Waarschijnlijk had men na verloop van tijd behoefte aan instrumentale begeleiding, waardoor er aan het koor een instrumentaal ensemble werd toegevoegd. Dit ensemble was de voorloper van Fanfare Eendraght Maasbracht. Wanneer dit ensemble uitgegroeide tot een fanfare is niet helemaal duidelijk.

Deze fanfare was toen al een actieve vereniging, hetgeen blijkt uit verschillende verslagen van concerten in de archieven van verenigingen uit omliggende gemeenten. Zo trad de fanfare regelmatig op tijdens dorpsfeesten en kerkelijke feestdagen in Maasbracht. Helaas zijn uit deze interessante periode veel gegevens verloren gegaan door een dramatische brand in het verenigingsgebouw in 1935. Het grootste deel van het historisch archief is hierbij verloren gegaan.

Conflict

Niet altijd verliep de geschiedenis van de vereniging in pais en vree. Aanleiding hiervan was de bouw van een nieuwe parochiekerk. De bevolking van Maasbracht was in de tweede helft van de 19e eeuw toegenomen, waardoor de bestaande parochiekerk te klein was geworden. Er moest een nieuwe kerk gebouwd worden. De bewoners van Maasbracht-Beek wilden de oude kerk graag behouden en een nieuwe bouwen tussen de kernen Maasbracht-dorp en Maasbracht-Beek. De toenmalige bisschop besliste echter dat de oude kerk zou worden afgebroken en er een nieuwe op dezelfde plaats moest komen. Alleen de middeleeuwse toren zou behouden blijven.

Hierdoor ontstond er een conflict tussen de beide dorpskernen. Het gevolg was dat de muzikanten uit Maasbracht-Beek in 1884 besloten om een nieuwe muziekvereniging op te richten. Deze nieuwe vereniging is tegenwoordig onze zustervereniging Fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht-Beek.

Nieuwe naam

Het moge duidelijk zijn dat de naam Fanfare Eendragt in die bewogen dagen door velen als bizar ervaren werd. Waarschijnlijk is dit de reden geweest dat de naam Fanfare Eendraght Maasbracht in 1885 is gewijzigd in Fanfare St. Cecilia Maasbracht. Op het vaandel prijkt nu het jaar van de naamswijziging als het jaartal van de oprichting van Harmonie St. Cecilia Maasbracht. We moeten ervan uitgaan dat de werkelijke leeftijd van onze vereniging wel nooit meer achterhaald zal worden. Duidelijk is wel dat de vereniging al in de eerste helft van de 19e eeuw actief was.

WO II: een ramp voor de vereniging

De fanfare werd in de oorlogsjaren op non-actief gezet omdat men de aansluiting aan de “Kulturkammer” niet wenste te aanvaarden. Toen in 1945 de balans werd opgemaakt, bleken er nog vier bruikbare instrumenten over te zijn. De rest was gestolen of onherstelbaar beschadigd. Er werd een instrumentenfonds in het leven geroepen, dat f. 2.500,– ophaalde voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. Op 12 januari 1946 werd het eerste naoorlogse concert gegeven met de nieuw aangeschafte instrumenten en met de nodige geleende instrumenten.

Een bloeiperiode breekt aan!!

Na de oorlog ging het zowel qua orkestgrootte als muzikaal niveau bergopwaarts. Onder leiding van haar toenmalige dirigent J.W. Maessen lukte het om binnen acht jaar de superieure afdeling te bereiken. Vanaf 1960 zijn er in de superieure afdeling mooie resultaten behaald. Harmonie St. Cecilia heeft onder leiding van diverse dirigenten herhaaldelijk bewezen dat het zonder enige twijfel thuishoort in de superieure afdeling. Mooie prestaties, zelfs topprestaties werden regelmatig geleverd.

Het succes duurt voort

Topprestaties van deze vereniging zijn de twee Limburgse kampioenschappen en de twee Nederlandse kampioenschappen. Het meest recente wapenfeiten waren waarschijnlijk ook de meest ambitieuze:

Op 30 juli 2005 werd Harmonie St. Cecilia 2e in de 1e divisie tijdens het WMC te Kerkrade (Onderscheiding Goud) en op 1 december 2007 werd de vereniging winnaar in de primera division van het prestigieuze certamen van Altea (Spanje)

Dat Harmonie St. Cecilia niet alleen uitstekend het ‘klassieke’ repertoire beheerst, heeft het orkest al meermaals bewezen. Zo nam Harmonie St. Cecilia in 2000, in 2002 en in 2006 deel aan het TEMA (Tielen Entertainment & Music Award) Tielen-toernooi: een internationaal concours voor lichte muziek dat elke twee jaar plaatsvindt. Dankzij drie daverende shows, ondersteund met zang en dans, werd Harmonie St. Cecilia in 2000, in 2002 en in 2006 uitgeroepen tot winnaar in de categorie harmonie van het TEMA Tielen-toernooi.

Wapenfeiten

 • 1885: naamswijziging: Eendraght wordt St.Cecilia
 • 1948: 1e prijs (338 pnt) 2e afdeling
 • 1948: deelname erewedstrijd (156 pnt)
 • 1949: 1e prijs (324,5 pnt) 1e afdeling
 • 1952: omzetting naar harmonie
 • 1960: promotie naar de superieure afdeling
 • 1983: 1e prijs (316 pnt) op bondsconcours
 • 1986: 1e prijs met lof (326,5 pnt)
 • 1989: Limburgs kampioen (338 pnt)
 • 1990: Nederlands kampioen (341 pnt)
 • 1993: 1e prijs (321 pnt)
 • 1997: Limburgs kampioen (331 pnt)
 • 1998: 2e op Landskampioenschap (338,5 pnt)
 • 2000: Winnaar van het Tema-Tielen Toernooi
 • 2001: 1e prijs met lof (331,5 pnt)
 • 2002: voor de 2e keer Nederlands kampioen (343 pnt)
 • 2002: Winnaar van het Tema-Tielen-Toernooi
 • 2005: 2e op het WMC met onderscheiding Goud (93,92 pnt)
 • 2006: Winnaar van het Tema-Tielen-Toernooi (90,5 pnt)
 • 2007: Winnaar van het Certamen van Altea (Spanje) (538,75 pnt)
 • 2010: 125 jarig Jubileum (Euro Top 4 concerten, Music a Go-GO en “JHOM GOES USA”)
 • 2013: Concertreis Luxemburg, Trier en Echternach

 

“Tussen parochie en vereniging”

De vereniging heeft ook centraal gestaan in een historisch onderzoek. Hierin werd onderzocht hoe de verhouding tussen de parochie/gemeenschap en de vereniging vanaf 1960 zich heeft ontwikkeld. Klik op de link om een concept-publicatie te bekijken: Tussen parochie en vereniging