Jeugdharmonie

Jeugdharmonie Orkest

Het Jeugd Harmonie Orkest Maasbracht, kortweg JHOM, werd in 1987 door een groep enthousiaste muzikanten van Harmonie St. Cecilia Maasbracht opgericht. Vanaf de oprichting tot 1993 stond het orkest onder leiding van een dirigent die zijn muzikale loopbaan in Maasbracht begonnen is: Marc Koninkx. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het orkest steeds bekender werd en uitgegroeide tot  een volwaardig orkest. Momenteel is Marc ook succesvol met andere orkesten.

Vanaf 1993 tot 2000 stond de jeugdharmonie onder leiding van Bert van Cruchten (zie pagina Dirigenten). Ook hij is zijn loopbaan begonnen in Maasbracht. Onder zijn leiding heeft de jeugdharmonie een ontwikkeling doorgemaakt die gerust uniek genoemd mag worden. Later leest u hier meer over.

Van 2000 tot en met 2001 heeft Rik Golsteijn de dirigeerstok van Bert overgenomen. Ook hij was als lid van de harmonie en is zijn muzikale loopbaan begonnen in Maasbracht. Zijn grote verdienste ligt o.a. in het feit dat hij de jeugdharmonie, die een enorm verjongingsproces had doorgemaakt, weer op het niveau heeft gebracht dat van onze jeugdharmonie wordt verwacht.

Tot 2003 werd de jeugdharmonie geleid door Ester Alofs. Onder leiding van deze jonge dirigente heeft de jeugdharmonie mooie successen geboekt. Het meest aansprekende succes is wel het behalen van het predikaat “meest veelbelovende jeugdorkest”, tijdens het Proms voor Jeugdorkesten te Beegden. (2002)

Van 2003 tot 2005 werd de muzikale leiding overgenomen door Martijn Pepels. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij geruime ervaring opgedaan als dirigent van meerdere jeugdorkesten en als 2e dirigent van “grote” orkesten. Martijn heeft zijn ambitieuze plannen met ons jeugdorkest ten volste kunnen uitvoeren. Elders in dit stuk staan de wapenfeiten die hij met de jeugdharmonie behaalde uitvoeriger beschreven. In 2005 werd Martijn dirigent van de harmonie van Mechelen, waardoor het dienstverband met onze jeugdharmonie niet kon worden voortgezet.

Vanaf 2005 werd de jeugdharmonie geleid door Bart Partouns, een jonge ambitieuze musicus. Inmiddels is duidelijk dat Bart een duidelijk beeld heeft van de koers die de jeugdharmonie gaat varen. Door een optimale samenwerking met alle geledingen van de vereniging wil hij de jeugdharmonie nog meer laten evolueren tot een dynamisch en veelzijdig orkest, met een hoog niveau. Momenteel is Ruud van Cruchten verantwoordelijk voor de muzikale leiding van het JHOM.

Wapenfeiten

In het verleden heeft de jeugdharmonie aan meerdere opmerkelijke evenementen deelgenomen of georganiseerd.
Enkele markante hoogtepunten:

1998: André Waignein componeert de compositie “Story of a Village”  voor de jeugdharmonie.

1998: Premiere “Story of a Village”.
Tijdens de premiere van dit werk waren we zeer vereerd met de aanwezigheid van de componist André Waignein met zijn echtgenote. Het werk werd door onze jeugdharmonie uitgevoerd en werd met behulp van een beamer visueel ondersteund. Dit concept werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Dit bleek uit de staande ovatie die de jeugdmuzikanten ten deel viel.

1999: Deelname concours.
Het muzikale niveau is de laatste jaren sterk gestegen. Mede hierdoor heeft de jeugharmonie het aangedurft om in 1999 deel te nemen aan een “volwassen” concours. De keuze viel op het bondsconcours van de Wezebo te Etten-Leur, dat op 18 april 1999 gehouden werd. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Met maat liefst 324,5 punten behaalde ons jeugdorkest de eerste prijs met lof der jury en promotie naar de 2e afdeling. Dit puntenaantal bleek tevens het hoogste aantal van het hele concours te zijn.

2000: Concert Europarlement in Brussel.
Als blijk van waardering voor de behaalde resultaten in Etten-Leur heeft de Maasbrachtse europarlementariër mevrouw Ria Oomen-Ruijten een concert voor de jeugdharmonie in het europarlement in het vooruitzicht gesteld. Dit evenement werd voor iedereen een onvergetelijke ervaring.

2000: Promsconcert.
Een ander in het oog springend gebeuren van de jeugdharmonie is het onvergetelijke Promsconcert. Dit evenement werd samen met de rockband Jammin’ Calamity en het jongerenkoor Melodique gehouden. Het werd een uitgebalanceerd programma met muziek voor een zeer breed publiek. Door de professionele licht- en geluidseffecten werd dit concert zowel voor publiek als voor de muzikanten een onvergetelijke ervaring. Maar liefst 400 muziekliefhebbers hebben de concertzaal weten te vinden.

2002: Proms voor Jeugdorkesten.
Op 8 december 2002 heeft de jeugdharmonie deelgenomen aan het “Proms voor Jeugdorkesten” dat onder auspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen werd georganiseerd. De jury was zeer onder de indruk. Met name de programmakeuze en de muzikale uitvoering maakte grote indruk. Een van de juryleden maakte in het rapport de notitie: “Wat een geweldig orkest”. De jeugdharmonie ontving dan ook het predikaat “Meest veelbelovende jeugdorkest”.

2003:  Concertreis naar Luxemburg.
In de zomer van 2003 heeft de jeugdharmonie een succesvolle concertreis naar Luxemburg ondernomen. Er werden twee prachtige concerten verzorgd. Het eerste vond plaats in de mooie concertzaal van Lamadelaine. De gastgevers hadden voor een uitgebreid diner gezorgd, dat de muzikanten en de supporters zeer op prijs stelden. Na het optreden werd er spontaan een “zaate hermenie” gevormd, bestaande uit Maasbrachtse  en Luxemburgse muzikanten. Het tweede concert was een buitenconcert op het “Place d’Arme” in Luxemburg-stad. Het plein was tjokvol met publiek, dat zo enthousiast was dat er spontaan op de muziek werd gedanst.

2004:  Uitwisseling met het Jugendblassorchester der Stadt Aalen.
In het voorjaar van 2004 werd  Maasbracht vereerd met een bezoek van de Duitse “Jugendblasorchester der Stadt Aalen”. Dit orkest heeft in Maasbracht een prachtig duo-concert met onze jeugdharmonie verzorgd. In Maasbracht werden ze gastvrij ontvangen en ze werden verrast met meerdere uitstapjes. Dit werd erg op prijs gesteld. In het najaar heeft onze jeugdharmonie een tegenbezoek gebracht aan Aalen. De ontvangst was hartverwarmend. Alle muzikanten werden opgevangen bij gastgezinnen. De verschillende uitstapjes die werden georganiseerd waren onvergetelijk. Hoogtepunt was ongetwijfeld het galaconcert in de concertzaal van Aalen. Het Maasbrachtse optreden werd door het 600-koppige publiek met een staande ovatie gewaardeerd.

2005: Concertreis naar Dormagen (D)
Op 20 november 2005 heeft de jeugdharmonie op uitnodiging van de gemeente Dormagen een concertreis naar die plaats gemaakt. Dit evenement werd aangegrepen om een unieke samenweking met de jeugdharmonie van Stevensweert tot stand te brengen. Besloten werd om de beide orkesten samen te voegen tot een groot jeugdorkest. Het resultaat was overweldigend: Het Duitse publiek was razend enthousiast over het twee uur durende concert. De beide dirigenten Bart Partouns en Frans Koolen hadden een heel mooi en afwisselend programma samengesteld. Dit project werd ruimhartig ondersteund door de gemeente Maasbracht.

2007: Concertreis naar Steenbergen
Het weekend van 18 maart 2007 stond in het teken van een concertreisje naar Steenbergen. Op zaterdag 17 maart vertrokken de bussen richting West Brabant. Daar werd genoten van de mooie omgeving en kregen de muzikanten een heerlijk diner aangeboden van de Stichting Eurofestival. Dit als dank voor de hulp die de stichting elk jaar krijgt bij de organisatie van het Eurofestival.
Natuurlijk werden ook nog gauw de puntjes op de “i” gezet door een ontspannen repetitie in de jeugdherberg.
Op zondag 18 maart werd een prachtig concert gegeven in de plaatselijke concertzaal. Het publiek had veel waardering voor de uitvoeringen. Dirigent Bart Partouns had gekozen voor een gevarieerd programma, dat zowel bij de muzikanten als bij het publiek in de smaak viel.
Het jeugdorkest van Steenbergen en de jeugdharmonie van Maasbracht hadden een aantal werken samen ingestudeerd. Het slotstuk van het concert was een gezamenlijk optreden van de beide orkesten. Dit evenement was niet alleen een leuk uitstapje, maar had zeker een meerwaarde doordat er sprake was van een fijne culturele uitwisseling.
Wij danken de jeugdharmonie van Steenbergen voor de gewelige ontvangst.

2013: Bezoek aan het Europees Parlement in Brussel