Opleiding

De opleidingen van Harmonie St. Cecilia maken momenteel een bloeitijd door. Als u deze website leest zal het u niet ontgaan zijn dat de harmonie de afgelopen jaren regelmatig muzikale successen heeft behaald. Zowel het grote harmonieorkest als de jeugdharmonie hebben in deze successen gedeeld. Deze resultaten worden niet zomaar bereikt. We zijn ervan overtuigd dat de opleidingen hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

De harmonie voert twee kernwoorden hoog in het vaandel: kwaliteit en maatwerk.

Het aspect kwaliteit behoeft geen toelichting, immers een kwalitatief hoogstaande opleiding is een voorwaarde om de toestroom van goed opgeleide muzikanten te garanderen. Met maatwerk wordt bedoeld dat de opleidingen de leerling centraal tellen, en dat de lessen op de behoeften en de mogelijkheden van de jonge muzikant worden afgestemd. Dit betekent dat het opleidingsplan, zoals dat hieronder beschreven is, niet beschouwd moet worden als een strak keurslijf, waarin geen ruimte is voor een individuele benadering. Als er aanleiding voor is zal het programma worden aangepast, zodat elke leerling zich thuis voelt in de grote “Ceciliafamilie”.

Een muziekopleiding bij Harmonie St. Cecilia: De basis voor een muzikale toekomst!

Waarom een muziekopleiding?Onze opleidingen stellen zich ten doel om van iedere leerling een enthousiaste muzikant te maken die met plezier binnen de verschillende geledingen van de harmonie muziek kan maken. Een hele mond vol, maar eigenlijk gaat het erom dat iedere leerling muziek maken leuk moet vinden en zich thuis voelt in de vereniging. Omdat Harmonie St. Cecilia Maasbracht musiceert op een behoorlijk hoog niveau, wordt er best wel het een en ander gevraagd de muzikanten. Ook daarom is een goede opleiding noodzakelijk.

De muziekopleidingen kunnen worden verdeeld in drie fasen:

  1. Vooropleiding:
    Sinds september 2008 verzorgt de harmonie op alle Maasbrachtse basisscholen elke week muzieklessen in de groepen 5. Deze lessen worden gegeven door een ervaren muziekdocent die op een enthousiaste wijze de kinderen plezier laat beleven met muziek. Spelenderwijs leren de kinderen ook de vereiste basisvaardigheden voor een instrumentopleiding.Aan het einde van deze lessencyclus worden de kinderen en de ouders geattendeerd op de mogelijkheden van  de mogelijkheden van de harmonieopleidingen.
  2. Instrumentles
    Het leren bespelen van een instrument. Deze opleidingen worden in samenwerking met Myouthic gegeven.(www.myouthic.nl)
  3. Samenspel
    Het leren samenspelen in een van de orkesten die de harmonie kent: Jeugdensemble, Jeugdharmonie, Harmonieorkest.

Het belangrijkste voor ons is dat de leerlingen zich thuis voelen in de “Ceciliafamilie”. Muziek wordt pas een echte hobby, als de muzikant zijn/haar hobby kan delen met vriendjes, vriendinnetjes, familie en kennissen.