Commissies

Algemeen

Harmonie St Cecilia Maasbracht werkt sinds vele jaren met verschillende uitvoeringscommissies om daarmee de werklast binnen het bestuur te verdelen.

Uitgangspunten commissies.

  • De commissies functioneren onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. (AB)
  • De voorzitters van deze commissies zijn tevens bestuurslid.
  • Jaarlijks (september/oktober) wordt er in het AB een jaarprogramma vastgesteld dat als leidraad dient voor de activiteiten die door de commissies worden ondernomen.
  • Ook niet-leden kunnen zitting nemen in een commissie.
  • Periodiek zal in het AB terugkoppeling plaatsvinden betreffende voortgang en resultaten van de activiteiten van alle commissies.
  • De verslagen van de vergaderingen van de onderlinge commissies dienen naar het gehele bestuur gemaild te worden zodat iedereen op de hoogte blijft.

Overzicht aantal commissies.

NB: Activiteiten als ophalen van oud papier en het organiseren van de wekelijkse kienavonden vallen niet onder de taakstelling van de genoemde commissies maar vallen rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur.